News image

บรรยากาศภายในโครงการ

News image

ภาพบรรยากาศห้องน้ำ (ภาพถ่ายสถานที่จริง)

News image

บรรยากาศภายนอกและโดยรอบ (ถ่ายจากสถานที่จ

News image

บรรยากาศห้องนอน (ภาพถ่ายสถานที่จริง)

News image

ภาพบรรยากาศภายในบ้าน (ภาพถ่ายสถานที่จริง

News image

บรรยากาศห้องครัว (ภาพสถานที่จริง)